Certificaat lassen

We hebben certificaatlassers die een certificaat hebben voor het lassen van een BW lasnaad (butt welding ook wel stompe las of V-naad genoemd) in de lasstand PF. (stapelen)

 • Het certificaat is voor een plaatdikte van 15 mm, ze mogen vanaf 5 mm plaat lassen.
 • De lasstanden die hiervoor gelden zijn PA en PB
 • Ook mogen ze pijp lassen met een diameter groter dan 500 mm. (omdat deze grote diameter word gezien als een vlakke plaat).
 • Het lasproces wat ze hierbij mogen gebruiken is:
  - nr. 135 = lassen met massieve draad
  - nr. 138 = lassen met metaal gevulde draad.
 • Bij het pijp lassen mag backinggas gebruikt worden of er mag tegen gelast worden.
   
Visueel Lasinspecteur VT-w-2 (Visual Welding Inspector )

Het certificaat van onze visueel las inspecteur = 117067-2012-ISO5817.

ISO 9712 :2005 Non-destructive testing Qualification and certification of personeel NEN-EN 473 : 2008 Non-destructive testing Qualification and certification of NDT personeel.

Scope: NEN-EN-ISO 5817 Steel, Nickel, Titanium and their alloys NEN-EN-ISO 10042 Aluminium and its alloys.